Werkwijze

Exact op tijd afleveren. Efficiënt voorraadbeheer. Slimme planning. Zo min mogelijk lege kilometers. Excellente service. Het zijn herkenbare doelstellingen bij logistieke projecten en processen. Iedereen streeft telkens weer naar optimale ketenlogistiek, naar optimale supply chain oplossingen.

Toch is de werkelijkheid vaak anders. Processen zijn niet of niet goed in kaart gebracht. Management en medewerkers hebben geen of te weinig inzicht in het proces, of kunnen alleen maar reageren. Afdelingen kijken niet naar de impact voor de gehele logistieke keten, daar waar ze juist crossfunctioneel zouden moeten denken en werken. De gevolgen zijn bekend: serviceverlies, fouten en frustratie, onnodige kosten en ontevreden klanten. Om dit te voorkomen hanteert LT ARENA een werkwijze die planmatig én persoonlijk is. Wij werken altijd vanuit een vastomlijnd plan met duidelijke doelen.

Van baseline tot endgame

LT ARENA gaat doelgericht te werk. Wat is de stip op de horizon? Wat zijn de strategische, tactische of operationele doelen die u wilt bereiken? Wat is de visie en strategie van uw bedrijf, wat is de ambitie, waar willen we staan over twee tot vier jaar en met welke resultaten? En wat betekent dit voor mensen, proces, technologie en investeringen? We kunnen in onze aanpak, samen met u en uw team, van honk naar honk gaan. Dat begint vanaf de Baseline, met een nulmeting (Quick Scan). Wat is de huidige situatie? Hoe staat het met kwaliteit, service en kosten? Wat zijn de sterkten en zwakten, wat zijn de bedreigingen en kansen? Wat zijn de belangrijkste actoren: klanten en leveranciers, maar wellicht ook interne afdelingen zoals Verkoop, Inkoop, Logistiek, Magazijn of Eigen transport? Zo ontstaat een Plan van aanpak: een verbetervoorstel met Quick Wins en, cijfermatig onderbouwd, langetermijnverbeteringen. Het is de opmaat voor een Roadmap waarbij we samen – LT ARENA, projectleider, met directie, sponsor of werkgroep - de route bepalen. In de Endgame wordt de klus geklaard. Samen zorgen we ervoor dat we ons doel bereiken!

“We combineren onze gestructureerde aanpak met een persoonlijke touch die enthousiasmeert en die zorgt voor betrokkenheid. Want innoveren is mensenwerk. Het creëren van enthousiasme, inclusief het delen van zichtbare voortgang, is dé sleutelfactor voor succesvol verandermanagement. Daarom maken we bij logistieke verbeterprojecten niet alleen een goed plan. We zorgen ook dat we mensen, hoe divers van aard ook, bij elkaar krijgen zodat ze trots en toegewijd bijdragen aan het doel. Coachend samen leren en verbeteren – zo gaan we te werk.”