Visie

De wereld van logistiek en transport staat voor grote uitdagingen. Efficiënt, in goede conditie en op tijd leveren is niet meer voldoende. De klant wil optimale service. Wie het beste scoort op service en optimale ketenlogistiek neemt een voorsprong op de concurrentie.

De logistieke sector is niet alleen hoogcompetitief, maar ook disruptief. Wat een bedrijf in dertig jaar heeft opgebouwd kan een nieuwe toetreder tegenwoordig in twee jaar ook ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang. Innoveren moet! In dit veranderde speelveld zijn logistieke dienstverleners, vervoerders en verladers op zoek naar nieuwe oplossingen. Het is precies in deze ‘arena’ – een strijdperk waar gelijktijdig steeds van alles gebeurt - waar LT ARENA opereert. Dat doen we vanuit een heldere visie, gebaseerd op jarenlange ervaring en met oprechte passie voor het logistieke vak.  


Serviceverbetering én kostenreductie
Bij logistiek en transport ligt de focus vaak op kosten. Maar kosten moeten nooit alleen het uitgangspunt zijn. Elke serieuze innovatie begint met het verbeteren van de service. Zo creëer je meer omzet en volume. Zo krijg je vervolgens weer meer ruimte en mogelijkheden om je dienstverlening te optimaliseren. LT ARENA weet uit ervaring dat het mogelijk is om én de service te verbeteren én de kosten te reduceren. Dat is altijd weer ons ultieme doel, bij ieder project en bij ieder advies.

Bij een succesvol logistiek project zijn Processen, Systemen & Technologie en Mens & Organisatie in balans. Als wel wordt geïnvesteerd in technologie, maar niet in het opleiden van mensen hoe ze met die nieuwe technologie moeten omgaan, is het project tot mislukken gedoemd. Hetzelfde gebeurt als processen perfect in kaart zijn gebracht, maar de HR- en IT-systemen er niet goed op ingericht zijn. Er moet altijd een adequate koppeling zijn tussen planning en uitvoering”